Home

Välkommen till Scenkonst Jönköpings nya hemsida.

Här hittar du allt om vår förening och om våra events.


Vill du själv bli aktiv och bestämma hur Jönköpings fria Scenkonst ska se ut? Bli medlem du med!


Scenkonst Jönköping är en ideell förening som ska främja all professionell scenkonst i Jönköpings kommun av hög kvalitet. Dessutom ska föreningen bidra till kultur som kännetecknas av kontinuitet, kvalitet och mångfald och samtidigt förbättra arbetsvillkoren för fria scenkonstaktörer i kommunen och regionen genom att stärka samarbetet mellan olika producenter och arrangörer.

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.
2018 har vi fått bidrag av både Region Jönköpings Län och Jönköpings kommun. Under vårt första år vill vi gärna bygga upp en relation både till det fria professionella kulturlivet och till Jönköpingsbona. Genom att sätta upp en konsertserie som på ena sidan involverar så många lokala scenkonstnärer och musiker som möjligt och på andra sidan ska ha fokus på publiken, vill vi utveckla denna relation och kanske även möjliggöra nya relationer genom att nå ut till nya befolkningsgrupper. "Relationer" är därför även vårt motto för årets musikserie.

Vill du bli medlem? Hör av dig till oss. Medlemsavgiften är bara 100,-/år och du får möjligheten att forma och medverka när vi tillsammans ska se till att Jönköping blir en stad full av scenkonst!

Mejla till info@scenkonst.nu eller ring 076/3936160


Vi vill

* främja scenkonst som konstart

* visa vår publik och allmänheten scenkonstutbudet som finns i Jönköping.

* underlätta kontakt, erfarenhetsutbyte och samarbete mellan medlemmarna


För att uppnå detta

* vill vi träffas regelbundet i form av en scenkonststamtisch.

* genomför vi vissa gemensamma aktiviteter t ex den här hemsidan och i framtiden gemensamma utbudsdagar, gemensam marknadsföring.

Wolfgang Veith om Scenkonst Jönköping:

Scenkonst Jönköping startades 2017 när vi själva märkte att det fanns ett stort behov av en sammanbindande länk för dem fria professionella scenkonstnärer i Jönköping.

Efter 2 år som fri scenkonstartister i Jönköping och 20 år som scenkonstnär på den internationella marknaden var det på tiden att bilda Scenkonst Jönköping. Lång erfarenhet som ska hjälpa till att tillsammans med andra bidra till ett rikt och varierat kulturliv i Jönköping.

Wolfgang Veith

Grundare

Ett kärnområde av Scenkonst Jönköping är begreppet tillgänglighet. Vi kommer att kartlägga scenkonstens alla aspekter avseende tillgänglighet under vårt 1:a år. Scenkonstens tillgänglighet både för aktörer på scen och gällande publikens upplevelse och fysiska möjligheter är en essentiell del av vårt arbete

Scenkonst Jönköping

Tillsammans för ett mera varierat kulturliv i Jönköping


En förening som är öppen för alla som älskar scenkonst

Aktuellt


2017-04-17: Föreningen grundades i Jönköping


2018-03-15: Årsmöte på Smeden

Kontakt


Wolfgang Veith


Email: info@scenkonst.nu


Phone: 0046/76/3936160